""
1
Mijn Laatste Wensen
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Overlijdensrisicoverzekering aanwezig
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats
Naam PartnerIndien van toepassing
Naam KinderenIndien van toepassing

Hierna heb ik als uitgangspunt voor het regelen van mijn uitvaart een aantal wensen vastgelegd.

Datum
Naam
Begraven of cremeren
Ik heb voorkeur voor...De volgende begraafplaats of crematorium:
Bij begraven:Belangrijk om te weten; nieuw graf of bestaand graf (welke begraafplaats, nummer van het graf), type graf, geen voorkeur, andere bijzonderheden
0 /
Na Overlijden
Laatste verzorging, opbaren, overbrengen:Denk bijvoorbeeld aan; verzorging in aanwezigheid van of door bepaalde mensen, opbaren in open of gesloten kist, thuis of in een uitvaartcentrum, (familie)bezoek, andere bijzondere wensen
0 /
Uitvaart:Denk aan; in besloten kring, in stilte, met belangstellenden, drukwerk, bedankkaartjes, advertentie, wensen t.a.v. de kist, bloemen, vervoer, etc.
0 /
De plechtigheid:Denk aan: een bepaalde stijl, tijdstip van de dag, religieus, sprekers, muziek, beeldmateriaal
0 /
Afsluiten plechtigheid:Denk aan: dragers, kist dalen of laten staan, sprekers bij het graf, rituelen
0 /
Samenzijn achteraf:Denk aan: consumpties, alcoholische drank/koffie-thee, hapjes, locatie
0 /
Na de uitvaart:Denk aan: asbestemming, grafmonument, sieraden met as of vingerafdruk
0 /
Social Media:Wat te doen met accounts van Facebook, instagram, linkedin, etc. Zijn de inloggegevens bekend?
0 /
Overige wensen en bijzonderheden:
0 /
Previous
Next